Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Nasze usługi z zakresu zarządzania budową obejmują udział w procesie przygotowywania oferty, w fazie projektowania i negocjacji umowy między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Nasi architekci i inżynierowie uczestniczą w pracach na każdym etapie projektu, aby zapewnić maksymalne korzyści poprzez uzyskanie optymalnych kosztów, terminów i jakości.